Dây Đồng Hồ Lưới Cá Mập, Thay Dây Lưới Cá Mập

350.000 VNĐ400.000 VNĐ