Dây Kim Loại Lưới Mắt To, Dây Mesh Mắt To cho đồng hồ

250.000 VNĐ280.000 VNĐ