Dây Đồng Hồ Cho Gear S3 Loại 7 Mắt Xích

400.000 VNĐ450.000 VNĐ

tặng kèm theo chốt và tun tự thay thế