Dây Đồng Hồ Lưới Cá Mập Cho Gear S3

350.000 VNĐ400.000 VNĐ