Dây đồng hồ loại 7 hạt, thay dây đồng hồ loại 7 hạt tại hồ chí minh

400.000 VNĐ450.000 VNĐ

síp cod toàn quốc thêm 30k

có kèm theo cây tun tự thay dây