Dây Đồng Hồ Nữ, Thay Dây Kim Loại cho Đồng Hồ Nữ

400.000 VNĐ450.000 VNĐ