Dây Da Điêu Khắc, Dây Nhập tại Ý độc nhất VN

600.000 VNĐ