Dây Da Đồng Hồ Nam, Thay Dây Da Đồng Hồ Nam tại HCM

250.000 VNĐ