Thay dây kim loại Đồng Hồ Thông Minh

250.000 VNĐ300.000 VNĐ