Dây đồng hồ rolex, thay dây kim loại đồng hồ rolex loại 5 mắt

450.000 VNĐ