Dây kim loại cho LG watch urbanne

300.000 VNĐ350.000 VNĐ