Dây kim loại cho đồng hồ 5 mắt, thay dây kim loại 5 mắt tại hồ chí minh

300.000 VNĐ350.000 VNĐ