Dây đồng hồ senko, thay dây đồng hồ kim loại cho senko

250.000 VNĐ280.000 VNĐ