Dây Đồng Hồ Lưới Xỏ Tại HCM, thay dây kim loại lưới

250.000 VNĐ300.000 VNĐ