Dây Đồng Hồ Kim Loại 7Mắt Xích sọc trắng đen

450.000 VNĐ