Dây đồng hồ edifice ef 523, thay dây đồng hồ edfice mới nhất 2019

250.000 VNĐ