Đồng hồ casio LA670WGAD-1DF – Dây Mạ Vàng

1.842.800 VNĐ