Dây đồng hồ kim loại, thay dây kim loại ở hcm

300.000 VNĐ 250.000 VNĐ