Dây Đồng Hồ Kim Loại mesh mỏng, thay dây lưới mesh mỏng

180.000 VNĐ200.000 VNĐ