Dây đồng hồ kim loại 7mắt xích màu bạc

400.000 VNĐ